Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POLIKULTURA - opis grup

Grupa koncertu (Agata Kuliś):

Jednym z wydarzeń festiwalu będzie koncert. Studenci zdecydują o jego formie (zależnej także od ogólnych warunków sanitarnych), będą także odpowiedzialni za wszystko, co wiąże się z organizacją wydarzenia muzycznego w ramach festiwalu: nawiążą relacje z wybranymi artystami, podejmą negocjacje z muzykami/ich menedżerami, wybiorą sceny, jak również zadbają o logistykę oraz poziom artystyczny przedsięwzięcia. Tym samym uzyskają wiedzę w zakresie zarządzania zespołem muzycznym, jak również organizacji koncertów - także w formie online.

 

Grupa wystawy (Katarzyna Zięba):

Tegoroczna wystawa organizowana będzie w przestrzeni Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z przeniesieniem się w I semestrze do świata on-line chciałabym wprowadzić więcej zagadnień teoretycznych z zakresu muzealnictwa. Budowanie podstawowej wiedzy nt. instytucji kultury jest niezbędne do sprawnego działania na jej terenie. Studenci dowiedzą się, czym jest muzeum i jak funkcjonuje, w otoczeniu jakich przepisów działa, również w odniesieniu do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidziano także zagadnienia z zakresu organizowania wystaw: budowania zespołu, przestrzeni ekspozycyjnej, poszukiwania środków finansowanych na realizację przedsięwzięcia, itp. Do współpracy zaproszę specjalistów pracujących na co dzień w muzeach. Studenci będą odpowiedzialni za wskazanie artystów, którzy ich zdaniem mogliby zaprezentować się podczas finału festiwalu. Następnie w formie prezentacji przedstawią oni danego twórcę i po wspólnym namyśle dokonamy wyboru. W grę wchodzi malarstwo/fotografia przeniesione do galerii on-line lub intermedia, VR.

 

Grupa instalacji multimedialnej (Maciej Głogowski):

Projekt zakłada stworzenie instalacji multimedialnej, złożonej z szeregu następujących po sobie obrazów i dźwięków, wyświetlanych na odpowiednim nośniku (np. ekranie LED). Jej tematyka uzależniona będzie od obranego hasła tegorocznej edycji festiwalu Polikultura. Celem instalacji jest wywołanie u widza wrażenia audiowizualnego, inicjującego proces myślowy, przy jednoczesnym pozostawieniu szerokiego pola do indywidualnej interpretacji treści przekazu. Czas trwania „seansu” nie powinien być zbyt długi (ok. 1-2 minuty). Do realizacji projektu niezbędne będzie zapewnienie sobie zaplecza techniczno-informatycznego, w tym odpowiedniego sprzętu, a także zbudowanie zespołu, który kompetencyjnie podoła temu wyzwaniu. Jeśli będzie taka potrzeba, należy podjąć współpracę z innymi jednostkami / uczelniami / firmami, które zapewnią zaplecze techniczne do realizacji projektu. Ze względu na ograniczenia dotyczące działań fundraisingowych, budżet projektu powinien być zbilansowany i niezbyt wysoki. Zespół będzie starał się zrealizować projekt w sposób samowystarczalny: bez konieczności sięgania po fundusze zewnętrzne.

Pomysł należy uszczegółowić w kontekście sytuacji epidemicznej i ryzyka przeniesienia projektu do świata wirtualnego (być może wprowadzenie elementów skaningu przestrzeni i wirtualnego spaceru dla odbiorców).

 

Grupa kuratorska (Marta Kudelska):

Czy wystawa sztuki musi odbywać się w galerii albo muzeum? I czy w ogóle musi mieć „materialny” kształt? A co gdyby pomyśleć ją tak by przybrała formę książki … serii pocztówek … a może audycji radiowej? Artyści awangardowi nauczyli nas, że sztuka nie mieści się w sztywnych ramach i konwenansach. Tegoroczna Grupa Kuratorska zmierzy się z niemałym wyzwaniem, bo przygotuje wystawę-eksperyment w dowolnej niematerialnej formie! W trakcie roku naszej pracy poznamy nie tylko warsztat i praktykę pracy kuratora sztuki, przyjrzymy się „krótkiej historii kuratorstwa”, ale także poznamy się z artystami, krytykami i innymi ciekawymi osobami związanymi ze sztuką współczesną.

 

Grupa promocji (Olga Kosińska):

Pandemia stawia nas przed dużym wyzwaniem - nie tylko niewiadomą co do przyszłego charakteru spotkań i samego festiwalu (a może będziemy mogli na wiosnę wyjść na zewnątrz i spotykać innych ludzi?), ale także zachęceniem jak największej ilości osób do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu, który z dużym prawdopodobieństwem w całości lub większości odbędzie się online. Aby tak się stało potrzeba kreatywnej, szeroko zakrojonej promocji. Do członków grupy należeć będzie  między innymi: podjęcie decyzji o wyborze kanałów komunikacji, stworzenie strategii komunikacyjnej, współpraca promocyjna (w tym z rozgłośniami radiowymi, telewizjami, portalami, influencerami etc.), prowadzenie działań w mediach społecznościowych przez cały rok akademicki, pozyskanie i obsługa patronów medialnych, jak również bieżąca konsultacja materiałów graficznych oraz wsparcie komunikacji pomiędzy grupami projektowymi. Na początku roku duża część spotkań przeznaczona będzie na zajęcia teoretyczne z zakresu promocji w kulturze oraz zarządzania mediami społecznościowymi. Kształt i charakter promocji tegorocznego Festiwalu zależy przede wszystkim od inwencji członków grupy. Wśród potencjalnych zadań znajduje się także koordynowanie projektu Polikulturowego podcastu, serii zdalnych spotkań z ekspertami, i/lub webinarów.

Data opublikowania: 06.10.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek