Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Zachęcamy do poznawania świata!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w programie Erasmus+, w ramach którego możliwe jest odbycie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich Instytutu Kultury.

lp. Kod ERASMUS partnera Nazwa uczelni partnerskiej Miasto Kraj
1 BG BLAGOEV02* Jugozapaden Universitet "Neophit Rilski" - Blagoevgrad Blagoevgrad Bułgaria
2 CY NICOSIA01 University of Cyprus Nikozja Cypr
3 CZ PRAHA07* Univerzita Karlova v Praze Praga Czechy
4 SF KAUNIAI03 Humak University of Applied Sciences Helsinki Finlandia
5 F  LILLE03* Université Charles de Gaulles - Lille III Villeneuve-d'Ascq Francja
6 G EGALEO02 University of West Attica Ateny Grecja
7 NL BREDA10* NHTV Breda university of Applied Sciences Breda Holandia
8 LV RIGA08* Latvijas Kulturas Akademija Ryga Łotwa
9 D  FRANKFU08* Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Niemcy
10 D LUDWIGB01* Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Ludwigsburg Niemcy
11 D  ZITTAU01* Hochschule Zittau - Görlitz Żytawa Niemcy
12 N KONGSBE02 University of South-Eastern Norway Porsgrunn Norwegia
13 P COIMBRA01* Universidade de Coimbra Coimbra Portugalia
14 RO BRASOV01 Universitatea Transilvania din Brasov Brasov Rumunia
15 HU PECS01* Pécsi Tudományegyetem Pecs Węgry
16 E BILBAO02* Universidad de Deusto San Sebastian Bilbao Hiszpania
17 MT MALTA01* University of Malta Msida Malta
18 ICOMO 05 Università degli Studi eCampus Novedrate Włochy
19 IS BORGARN01* Háskólinn á Bifröst Bifrost Islandia

 

Wyjazdy do miejsc oznaczonych * możliwe są warunkowo, jeśli partnerzy do czasu wyjazdu studentki/studenta podpiszą umowę o przedłużeniu współpracy.

e-mail: erasmus.ik@uj.edu.pl, USOSweb

Rekrutacja odbywa się w USOSweb.
Należy zalogować się, wejść w zakładkę “Wymiana studencka” i złożyć wniosek.

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2023/2024:

 • 16.01. 05.02.2023 r. składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. 19.02.2023 r. kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb
 • 20.02. 26.02.2023 r. procedura odwoławcza
 • 27.02. 05.03.2023 r. rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb

Przebieg rekrutacji

1. Proszę wypełnić formularz w USOSweb.

2. W przypadku przyznania wyjazdu konieczne jest uzupełnienie informacji w systemie USOSweb (szczegóły zostaną podane razem z informacją o przyjęciu do programu).

Kryteria kwalifikacyjne:

 • średnia ocen,
 • deklaracja znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej,
 • status studenta UJ - wymóg formalny

W konkursie uczestniczyć mogą studenci Instytutu Kultury, którzy

1. spełniają ogólne kryteria przystąpienia do programu,

2. znają język obcy w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach w tym języku,

3. zapoznają się z informacjami ze strony https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing,

4. złożą odpowiednie dokumenty przez USOS,

5. w trakcie wyjazdu będą studentami IK.

Uwaga! W późniejszym terminie prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca (dla osób, które nie złożyły wniosków).

---

Aktualne informacje na temat programu ERASMUS+: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing.

Grupa w serwisie Facebook umożliwiająca kontakt z osobami z UJ, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+ www.facebook.com/groups/735506573255118/.

Analogiczna grupa osób z Instytutu Kultury: www.facebook.com/groups/533014137254764.

Zespół "Erasmus+ Instytut Kultury UJ" w MS Teams: mfcoo3c

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

1.Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.

2.Status studenta lub doktoranta UJ.

Kryteria kwalifikacyjne:

1.Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

1)średnia ocen za ostatni rok studiów lub

2)w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub

3)w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

2.W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Procedura przebiegu kwalifikacji:

 1. Kandydat w terminie: 16.01. – 05.02.2023 r. składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.
  1. w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.
  2. Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.
 2. Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2023 r. rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.
  1. Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.
  2. UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

Procedura odwoławcza:

 1. Kandydat w terminie: 20.02. – 26.02.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 27.02. – 05.03.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.