Web Content Display Web Content Display

Events

Web Content Display Web Content Display

Refestracja na WF na 2014/2015

ZAPISY NA WYCHOWANIE FIZYCZNE 2014/2015

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną poprzez USOSweb pod adresem  http://zapisy.usos.uj.edu.pl

  1. Pierwsza tura zapisów 23.09.2014 – 1.10.2014: każdy program studiów (dot. 1. roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) ma  przypisane (dedykowane) terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze jest również możliwość zapisania się do jednej z grup otwartych: gimnastyka korekcyjna, fitness, grupa rowerowa, piłka nożna, zespołowe gry sportowe (koszykówka, piłka siatkowa), zajęcia dla os. niepełnosprawnych – KODY GRUP DLA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW oraz do grup otwartych do pobrania na stronie internetowej Studium WFiS pod adresem  http://www.swfis.uj.edu.pl/start

 

  1. Druga tura zapisów 2.10.2014 – 19.10.2014: termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

 

  1. Studenci, którzy mają predyspozycje do trenowania w sekcji sportowej, po zarejestrowaniu się w I turze do swojej grupy dedykowanej, powinni zgłosić się na pierwszy trening wybranej dyscypliny. W przypadku pozytywnej weryfikacji należy wyrejestrować się z grupy kierunkowej oraz zgłosić się do Sekretariatu Studium WFiS z pisemną informacją od trenera w celu zarejestrowania do sekcji.

 

  1. Nieprzekraczalny termin rejestracji (bądź zmiany grupy na inną) na zajęcia WF to  19 października 2014 r.!!

 

  1. UWAGA Studenci:
  • posiadający zwolnienie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rejestrują się na przedmioty o kodach:

a/zwolnienie całoroczne (60h) lub orzeczenie o st. niepełnosprawności - SWF.UJ.ZLEK60

b/zwolnienie semestralne  (30h) - SWF.UJ.ZLEK30

 

  • posiadający zaliczenie z WF uzyskane na innym kierunku bądź innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), rejestrują się na przedmioty o kodach:

a/ zaliczone 2 semestry (60h) - SWF.UJ.ZPRZ60

b/ zaliczony 1 semestr (30h) - SWF.UJ.ZPRZ30

 

         W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do sekretariatu Studium WFiS (nie wcześniej niż 5 listopada) ze zwolnieniem lekarskim lub dokumentem na podstawie którego zaliczenie zostanie przepisane (indeks, potwierdzona karta przebiegu studiów) oraz legitymacją studencką. Do przepisania zaliczenia uzyskanego na UJ wystarczy legitymacja.  

Rejestracja na zajęcia WF  jest rejestracją „żetonową". Każdy student I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych st. magisterskich przed rozpoczęciem rejestracji otrzyma automatycznie 30 „żetonów" typu WF-14/15 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć), koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych w Studium WFiS w semestrze zimowym 2014/2015.

Brak żetonów na swoim koncie należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie Studium WFiS.

Kontakt ze Studium WFiS UJ w sprawie zapisów, ul. Piastowska 26, tel: 12/636 64 34

Published Date: 16.09.2014
Published by: Agnieszka Dudek