Web Content Display Web Content Display

Events

Web Content Display Web Content Display

Komunikat nr 12 Rektora UJ z 24 kwietnia 2013 roku

Komunikat nr 12 Rektora UJ z 24 kwietnia 2013 roku

DO-0133/12/2013
Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w terminach 2 maja 2013 roku i 10 maja 2013 roku
W związku z zarządzeniem nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 informuję, że dzień 2 maja 2013 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych bez konieczności odrobienia tych zajęć w innym terminie lub przeprowadzenia zajęć w formie e-learningu.
Ponadto uprzejmie przypominam, że stosownie do zarządzenia nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia. W bieżącym roku akademickim tym dniem jest 10 maja 2013 roku.


Z up. Rektora UJ
Prorektor UJ ds. dydaktyki
Prof. dr hab. Andrzej Mania
 

Published Date: 27.04.2013
Published by: Wiesław Bracha