Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Events

Web Content Display Web Content Display

May 2024

20240516
Previous week
Next week

Bezpłatne webinarium z zakresu statystyki kultury

Date: 16.05.2024
Start Time: 10:00
Place: Online
Organiser: Urząd Statystyczny w Krakowie, Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie
Contact: m.walaszek@stat.gov.pl
Bezpłatne webinarium z zakresu statystyki kultury

Urząd Statystyczny w Krakowie zaprasza: Jak szukać informacji o kulturze w bazach danych? (16 maja); Czy kulturę da się zmierzyć? (17 maja).

Szanowni Państwo

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na dwa webinaria z realizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Po pięciu latach przerwy Festiwal Nauki i Sztuki wraca do Krakowa. To prestiżowe cykliczne wydarzenie popularnonaukowe. Tegoroczna (już 20) edycja festiwalu odbywa się pod hasłem „Kraków miastem nauki i sztuki”. Jej patronem jest prof. Marian Mięsowicz – jeden z najwybitniejszych polskich fizyków, mający ogromny wkład w integrację środowiska naukowego Krakowa.

Urząd Statystyczny w Krakowie po raz kolejny włącza się w organizację festiwalu. Przygotowaliśmy warsztaty online, które odbędą się w dniach 16 i 17 maja:

  • Jak szukać informacji o kulturze w bazach danych? (16 maja)
  • Czy kulturę da się zmierzyć? (17 maja)

Jak szukać informacji o kulturze w bazach danych?

16 maja godz. 10.00 (90 minut)

Prowadzący:  M. Wałaszek, Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

W trakcie spotkania w pierwszej kolejności zostaną przedstawione portale Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie. Następnie zostaną zaprezentowane bazy danych zawierające informacje z zakresu kultury, dostępne w różnych latach oraz na różnych poziomach podziału administracyjnego.  Wśród prezentowanych baz będą między innymi: Bank Danych Lokalnych, Dziedzinowe Bazy Wiedzy czy Portal Geostatystyczny.

W spotkaniu mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wieku. Obowiązuje rejestracja – o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona jest przepustowością programu do spotkań online (około 100 osób).

Czy kulturę da się zmierzyć?

17 maja godz. 10.00 (45 minut).

Prowadzący: M. Cembruch-Nowakowski, Ośrodek Statystyki Kultury

Celem wystąpienia będzie prezentacja badań realizowanych przez Ośrodek Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie, która ma przybliżyć działalność Ośrodka, jego misję, zadania oraz przybliżyć aktualne trendy w badaniach statystycznych w obszarze kultury.  

Ośrodek Statystyki Kultury prowadzi ogólnopolskie badania statystyczne, prace metodologiczne i rozwojowe w obszarze statystyki kultury. Przedmiotem jego działań jest pozyskiwanie, opracowywanie oraz udostępnianie informacji statystycznych o podmiotach działających w obszarze kultury, zarówno o państwowych i samorządowych instytucjach kultury, jak i innych jednostkach prowadzących działalność kulturalną, a należących do sektora prywatnego. Badania statystyczne dotyczą m.in. działalności scenicznej teatrów, oper, operetek, filharmonii, orkiestr, chórów, zespołów pieśni i tańca czy przedsiębiorstw estradowych oraz jednostek prowadzących profesjonalną działalność kulturalną, takich jak muzea, biblioteki, podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją filmową, kina, galerie i salony wystawiennicze, centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. Ponadto, Ośrodek prowadzi badania w zakresie masowych imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych, rynku dzieł sztuki i antyków oraz finansów instytucji kultury.

Prowadzone przez Ośrodek badania dostarczają danych o sieci i funkcjonowaniu jednostek, informacji o ofercie kulturalnej, jak i jej społecznej konsumpcji: liczbie i rodzajach podmiotów, liczbie realizowanych przedsięwzięć, liczbie uczestników imprez kulturalnych, podstawowych wielkościach charakteryzujących zjawiska i trendy w dziedzinie kultury, ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności kulturalnej oraz wielkości zatrudnienia w obszarze kultury. Podejmowana problematyka stanowi ważny obszar dla kształtowania polityk sektorowych, w tym polityki kulturalnej państwa i dziedzictwa narodowego.

Obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona jest przepustowością programu do spotkań online (około 100 osób).  Spotkanie kierowane jest do młodzieży i osób dorosłych. 

Monika Wałaszek

Kierownik Wydziału

Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych