Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

DIPLOMA THESES AND DEFENSE

instructions, exams, formalities

Web Content Display Web Content Display

Defense dates
Thesis defense dates: October 24-28, 2022.

Web Content Display Web Content Display

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy magisterskiej obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego licencjackiego i magisterskiego

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy magisterskiej obowiązująca od roku akademickiego 2021/2022

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2021/2022

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego licencjackiego i magisterskiego

Instrukcja pracy magisterskiej 

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2020/2021

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

 

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku

Wzór dokumentu oświadczenia wymaganego do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Komunikat dla studentów ostatniego roku przygotowujących prace dyplomowe.

Instrukcja - przygotowanie pracy lic.

Zagadnienia do egzaminu Lic i mgr 2019-2020

Instrukcja - przygotowanie pracy lic.

instrukcja - przygotowanie pracy mgr

wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

 

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 18 lutego 2019 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 18 lutego 2019 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac