Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Postgraduate studies

culture management

Web Content Display Web Content Display

Syllabuses

Download files
pdf
Ekonomika kultury
pdf
Kultura w mediach społecznościowych
pdf
Marketing w kulturze
pdf
Metodologia badań w kulturze
pdf
Międzynarodowa współpraca kulturalna
pdf
Modele polityki kulturalnej w Europie
pdf
Negocjacje
pdf
Ochrona własności intelektualnej
pdf
Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne
pdf
Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
pdf
Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury
pdf
Prawo pracy
pdf
Prawo zamówień publicznych
pdf
Public relations
pdf
Seminarium dyplomowe
pdf
Sponsoring i jego aspekty
pdf
Sztuka wystąpień publicznych
pdf
Turystyka kulturowa
pdf
Warsztaty - pisanie projektów
pdf
Zarys problematyki zarządzania kulturą
pdf
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
pdf
Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
pdf
Zarządzanie kapitałem ludzkim
pdf
Zarządzanie projektami
pdf
Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury