Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Postgraduate studies

culture management

Web Content Display Web Content Display

Alina Waszęda

Alina Waszęda

Radca prawny, magister prawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego  w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Aplikację radcowską  ukończyła  w 1983 r. i  została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu : KR -478). Przez ostatnie trzy kadencje pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Krakowie. Do dnia 1 września 2022 r. Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc wieloletnią obsługę prawną takich podmiotów jak: Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków S.A., Kopalnia Soli Wieliczka S.A., Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Opera Krakowska,  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Oddział w  Krakowie,  Capella Cracoviensis oraz inne samorządowe instytucje kultury, w szczególności domy i centra kultury. Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego, prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury.