Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Postgraduate studies

culture management

Web Content Display Web Content Display

Study plan - academic year 2022/2023

Winter semester:

 1. Zarys problematyki zarządzania kulturą (4 h - 1 ECTS)
 2. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (4 h - 1 ECTS)
 3. Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne (8 h - 2 ECTS)
 4. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (8 h - 2 ECTS)
 5. Kultura w mediach społecznościowych (4 h - 1 ECTS)
 6. Metodologia badań w kulturze (4 h - 1 ECTS)
 7. Zarządzanie projektem (8 h - 2 ECTS)
 8. Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 h - 2 ECTS)
 9. Negocjacje (8 h - 2 ECTS)
 10. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (4 h - 1 ECTS)
 11. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury (4 h - 1 ECTS)
 12. Sponsoring i jego aspekty (4 h - 1 ECTS)
 13. Ochrona własności intelektualnej (4 h - 1 ECTS)
 14. Dostępność instytucji kultury (4 h - 1 ECTS)
 15. Wolontariat, staże, praktyki w organizacjach kultury (4 h - 1 ECTS)

Łącznie za semestr zimowy: 80 h, 20 ECTS

Summer semester:

 1. Marketing w kulturze (8 h - 2 ECTS)
 2. Public relations (8 h - 2 ECTS)
 3. Warsztaty - pisanie projektów (8 h - 2 ECTS)
 4. Międzynarodowa współpraca kulturalna (4 h - 1 ECTS)
 5. Ochrona własności intelektualnej (4 h - 1 ECTS)
 6. Prawo zamówień publicznych (4 h - 1 ECTS)
 7. Prawo pracy (4 h - 1 ECTS)
 8. Modele polityki kulturalnej w Europie (4 h - 1 ECTS)
 9. Sztuka wystąpień publicznych (4 h - 1 ECTS)
 10. Ekonomika kultury (4 h - 1 ECTS)
 11. Turystyka kulturowa (4 h - 1 ECTS)
 12. Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury (24h - 6 ECTS)
 13. Seminarium (15 h - 3 ECTS)

Total for the summer semester: 91 h, 22 ECTS