Skip to main content

Postgraduate studies

culture management

Web Content Display Web Content Display

Timetable - postgraduate studies Cultural Management

Schedule - winter semester 2022/2023

Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2022/2023 
będą realizowane w formie stacjonarnej
15 X 9:00-
12:15
Zarys problematyki zarządzania kulturą dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ,
mgr Krzysztof Kula
12:45-
16:00
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
16 X 9:00-
12:15
Organizacja i zarządzanie kulturą
w Polsce
mgr Katarzyna Olesiak
12:45-
16:00
PPZIK - Dom Kultury INSPIRO Beata Kwiecińska,
Maciej Dąbrowski
19 XI 9:00-16:00 Public relations dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ
20 XI 9:00-
12:15
Prawo pracy  mgr Alina Waszęda
12:45-
16:00

Wolontariat, staże, praktyki 
w organizacjach kultury

mgr Iwona Parzyńska
10 XII 9:00-16:00 Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg
11 XII 9:00-
12:15
Międzynarodowa współpraca kulturalna dr Andrzej Giza
12:45-16:00 Negocjacje (1) prof. zw. dr hab. Zbigniew Nęcki
14 I 9:00-
12:15
Dostępność instytucji kultury mgr Monika Wiejaczka
12:45-16:00 Negocjacje (2) prof. zw. dr hab. Zbigniew Nęcki
15 I 9:00-
12:15
Ochrona własności intelektualnej dr Anna Pluszyńska
12:45-16:00 Kultura w mediach społecznościowych dr Michał Pałasz
28 I 9:00-
12:15
Zarządzanie jakością w instytucjach kultury dr Marek Jarzębiński
12:45-16:00 Sponsoring i jego aspekty mgr Monika Wiejaczka
29 I 9:00-
12:15
Metodologia badań w kulturze dr Marcin Laberschek
12:45-16:00 Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (1) dr Agnieszka Szostak

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2022/2023:

  • 25.02.2023-26.02.2023,
  • 18.03.2023-19.03.2023,
  • 22.04.2023-23.04.2023,
  • 13.05.2023-14.05.2023,
  • 03.06.2023-04.06.2023.

Szczegółowy harmonogram zajęć, zgodnie z regulaminem, zostanie ogłoszony nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Harmonogram - semestr letni 2022/2023

I.

25.02.2023

9:00-12:15, sala 1.112

Seminarium dyplomowe

dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska, dr Marcin Laberschek, dr Katarzyna Plebańczyk, dr Anna Góral

 

12:45-16:00, sala 1.112

Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury

dr Agnieszka Szostak

 

26.02.2023

9:00-12:15, sala 1.112

Marketing w kulturze

dr Tomasz Smoleń

 

12:45-16:00, sala 1.112

Marketing w kulturze

dr Tomasz Smoleń

II.

18.03.2023

9:00-12:15, sala 1.112

PPZIK-Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

mgr Michał Murzyn

 

12:45-16:00, sala 1.112

PPZIK-Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida (wyjście do Ośrodka)

dr Jarosław Klaś

 

19.03.2023

9:00-12:15, sala 1.112, 1.113

Warsztaty pisanie projektów

dr Jarosław Klaś (grupa podstawowa)/ mgr Olga Lany (grupa zaawansowana)

 

12:45-16:00, sala 1.112, 1.113

Warsztaty pisanie projektów

dr Jarosław Klaś (grupa podstawowa)/ mgr Olga Lany (grupa zaawansowana)

III.

22.04.2023

10:00-12:15, sala 1.113

Zarządzanie projektem

dr hab. Rafał Kasprzak

 

12:45-17:00, sala 1.113

Zarządzanie projektem

dr hab. Rafał Kasprzak

 

23.04.2023

9:00-12:15, sala 1.113

Metodologia badań w kulturze

dr Marcin Laberschek

 

12:45-16:00, sala 1.113

PPZIK-Fundacja Miasto Literatury

mgr Olga Brzezińska

IV.

13.05.2023

9:00-12:15, sala 1.112

Sztuka wystąpień publicznych 1 grupa

mgr Andrzej Sadowski

 

15:00 - zajęcia w Filharmonii

PPZIK-Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

mgr Mateusz Prendota

 

14.05.2023

9:00-12:15, sala 1.112

Prawo zamówień publicznych

mgr Patryk Rojek

 

12:45-16:00, sala 1.112

Sztuka wystąpień publicznych 2 grupa

mgr Andrzej Sadowski

V.

03.06.2023

9:00-12:15, sala 1.113

Zarządzanie kapitałem ludzkim

dr Aneta Pieczka

 

12:45-16:00, sala 1.113

Zarządzanie kapitałem ludzkim

dr Aneta Pieczka

 

04.06.2023

9:00-12:15, sala 1.113

PPZIK-Biblioteka Narodowa

dr Tomasz Makowski

 

12:45-16:00, sala 1.113

Turystyka kulturowa

dr Adam Hajduga

UWAGA: Zajęcia z dr Kamilą Lewandowską Ekonomika Kultury odbędą się zdalnie w ustalonym w późniejszym czasie terminie

Download files
pdf
Komunikat Dziekan ws. zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
pdf
Komunikat Kierownika studiów ws. zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
pdf
Komunikat dot. przebywania słuchaczy w budynku WZiKS
pdf
Komunikat dot. biblioteki WZiKS