Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

ANNOUNCEMENTS

on research

Web Content Display Web Content Display

Wstępne wyniki konsultacji strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030

Wstępne wyniki konsultacji strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030

Zdecydowana większość osób, które się wypowiedziały (1535, 83.83%) zgadza się, że Uniwersytet Jagielloński powinien podejmować działania polegające na przeciwdziałaniu ocieplaniu klimatu. Poparcie dla tych działań wyraża 79,5% osób pracujących i 88,7% osób studiujących na UJ. W tworzenie propozycji strategii i przeprowadzenie konsultacji zaangażowani są dr Michał Pałasz z Instytutu Kultury oraz studenci_tki Instytutu, Maria Pieniążek i Jakub Wydra!

  • Zdecydowana większość osób (1535, 83.83%) zgadza się, że Uniwersytet Jagielloński powinien podejmować działania polegające na przeciwdziałaniu ocieplaniu klimatu. Poparcie dla tych działań wyraża 79,5% osób pracujących i 88,7% osób studiujących na UJ.
  • Za najbardziej priorytetowe uznano działania w zakresie ochrony bioróżnorodności na terenach UJ (28,02%) oraz dostosowania infrastruktury UJ, w tym budynków, do konsekwencji obecnych zmian klimatu (23,07%).
  • Zdecydowana większość osób (ponad 80%) uznaje, że Uniwersytet Jagielloński powinien podejmować działania na rzecz klimatu także inne niż działalność naukowa. Wśród osób pracujących na UJ poparcie wynosi średnio 3,99, a wśród studiujących 4,25 (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 – zdecydowanie zgadzam się).
  • Osoby wypowiadające się w ramach konsultacji wyrażają zdecydowane poparcie dla działań polegających na przeciwdziałaniu ocieplaniu klimatu we wszystkich obszarach określonych w „Strategii klimatyczno-ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2030”.

---

W konsultacjach wzięło w udział 1928 osób:

  • 771 osób studiujących
  • 109 doktorantów i doktorantek
  • 631 osób pracujących na stanowiskach naukowo-badawczych i dydaktycznych
  • 379 osób pracujących w administracji, bibliotekach i na stanowiskach technicznych
  • 1 osoba emerytowana
  • 37 osób należących do kategorii inne (np. absolwenci lub pracownice na umowach cywilno-prawnych)

Role kierownicze pełni 151 z osób, które zabrały głos. Połowa osób uczestniczących jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim dłużej niż 5 lat.

---

Wersja interaktywna: https://bit.ly/ujpreklim

Wersja interaktywna a4: https://bit.ly/ujpreklima4

Wersja .pdf (do pobrania): https://klimat.uj.edu.pl/.../56.../148934055/153724928

Recommended
Dr Anna Góal na konferencji Gender, Work and Organization 2024

Dr Anna Góal na konferencji Gender, Work and Organization 2024

Gatunki cyfrowe 2. Historie mówione

Gatunki cyfrowe 2. Historie mówione

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji

Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego