Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

ANNOUNCEMENTS

on research

Web Content Display Web Content Display

Wstępne wyniki konsultacji strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030

Wstępne wyniki konsultacji strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030

Zdecydowana większość osób, które się wypowiedziały (1535, 83.83%) zgadza się, że Uniwersytet Jagielloński powinien podejmować działania polegające na przeciwdziałaniu ocieplaniu klimatu. Poparcie dla tych działań wyraża 79,5% osób pracujących i 88,7% osób studiujących na UJ. W tworzenie propozycji strategii i przeprowadzenie konsultacji zaangażowani są dr Michał Pałasz z Instytutu Kultury oraz studenci_tki Instytutu, Maria Pieniążek i Jakub Wydra!

  • Zdecydowana większość osób (1535, 83.83%) zgadza się, że Uniwersytet Jagielloński powinien podejmować działania polegające na przeciwdziałaniu ocieplaniu klimatu. Poparcie dla tych działań wyraża 79,5% osób pracujących i 88,7% osób studiujących na UJ.
  • Za najbardziej priorytetowe uznano działania w zakresie ochrony bioróżnorodności na terenach UJ (28,02%) oraz dostosowania infrastruktury UJ, w tym budynków, do konsekwencji obecnych zmian klimatu (23,07%).
  • Zdecydowana większość osób (ponad 80%) uznaje, że Uniwersytet Jagielloński powinien podejmować działania na rzecz klimatu także inne niż działalność naukowa. Wśród osób pracujących na UJ poparcie wynosi średnio 3,99, a wśród studiujących 4,25 (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 – zdecydowanie zgadzam się).
  • Osoby wypowiadające się w ramach konsultacji wyrażają zdecydowane poparcie dla działań polegających na przeciwdziałaniu ocieplaniu klimatu we wszystkich obszarach określonych w „Strategii klimatyczno-ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2030”.

---

W konsultacjach wzięło w udział 1928 osób:

  • 771 osób studiujących
  • 109 doktorantów i doktorantek
  • 631 osób pracujących na stanowiskach naukowo-badawczych i dydaktycznych
  • 379 osób pracujących w administracji, bibliotekach i na stanowiskach technicznych
  • 1 osoba emerytowana
  • 37 osób należących do kategorii inne (np. absolwenci lub pracownice na umowach cywilno-prawnych)

Role kierownicze pełni 151 z osób, które zabrały głos. Połowa osób uczestniczących jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim dłużej niż 5 lat.

---

Wersja interaktywna: https://bit.ly/ujpreklim

Wersja interaktywna a4: https://bit.ly/ujpreklima4

Wersja .pdf (do pobrania): https://klimat.uj.edu.pl/.../56.../148934055/153724928