Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

ANNOUNCEMENTS

on research

Web Content Display Web Content Display

Critical Heritage Studies Hub

Critical Heritage Studies Hub

Critical Heritage Studies Hub powstał jako jeden z Projektów Flagowych realizowanych w ramach programu ID.UJ.

 

Jest to inicjatywa łącząca przedstawicieli różnych dyscyplin. CHSH ma za zadanie rozwijać krytyczne studia nad dziedzictwem w ścisłej relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym: jako platforma twórczej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a placówkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi oraz biznesem, ma kreować i wzmacniać społeczne zaangażowanie Uczelni, wspierając tym samym rozwój nauki „stosowanej”, odpowiadającej na potrzeby współczesności. Ponieważ jest to możliwe wyłącznie dzięki wspólnemu zaangażowaniu, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej CHSH: https://crihestu.id.uj.edu.pl/

Zachęcamy także do pozostawania w kontakcie dzięki naszemu newsletterowi: https://forms.office.com/e/miS6Az40pF