Web Content Display Web Content Display

ANNOUNCEMENTS

on research

Web Content Display Web Content Display

XIII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego - 14-15 kwietnia 2016

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza młodych naukowców do nadsyłania zgłoszeń do panelu "Niematerialne dziedzictwo przemysłowe" w ramach XIII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego „Nowe otwarcie dla turystyki  – niematerialne dziedzictwo przemysłowe", która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia w Zabrzu, w łaźni łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza.

Do 24 marca 2016 należy przesłać abstrakt referatu (1800–2000 znaków ze spacjami) na adres dyrektora Instytutu Kultury UJ, dra hab. Łukasza Gawła (lukasz.gawel@uj.edu.pl), wpisując w temacie maila: Konferencja Zabrze. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru najlepszych abstraktów.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje:
- udział w konferencji,
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe, obiadowe, oraz uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
- publikację artykułu w monografii pokonferencyjnej (szczegółowe wytyczne zostaną wysłane do zakwalifikowanych osób).

Ważne daty:
- 24 marca – ostateczny termin nadsyłania abstraktów
- 14-15 kwietnia – termin konferencji
- 31 maja – ostateczny termin nadsyłania tekstów do monografii

 

Temat konferencji wychodzi z podstawowego założenia, iż dziedzictwo przemysłowe przejawiające się w kulturowo wartościowych zwyczajach, pielęgnowanych tradycjach, umiejętnościach, działalności artystycznej, języku, tożsamości lokalnej i stylach życia czy nawet narracji literackiej, już jest lub może się stać jednym z magnesów przyciągających turystów. Tym samym działalność turystyczna może służyć promowaniu tego dziedzictwa, jego uszanowaniu, docenieniu i przetrwaniu – w tym także poprzez dostarczanie środków materialnych na jego ochronę. Jednocześnie turystykę można w tej dziedzinie wykorzystać jako narządzie zbliżenia, wymiany i dialogu międzykulturowego.

Potrzeba zorganizowania konferencji wynika także z przeświadczenia, iż możliwości tkwiące w potencjale istniejącym na styku między turystyką a niematerialnym dziedzictwem przemysłowym jako składowym elementem kultury są obecnie daleko niedostrzegane – co udowodniła m.in. konferencja zabrzańska w 2015 r. („Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej"). Konferencja  w 2016 r. ma więc służyć