Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Monika Hapek, MA

Monika Hapek, MA

assistant professor

Her research interests focus on the functioning of new media organisations, their strategy, marketing of media enterprises, tools used by the abovementioned organisations and their impact on users.

  • Popiołek, M., Hapek, M. & Barańska, M. (2021). Infodemia – an Analysis of fake news in Polish news portals and traditional Media during the Coronavirus pandemic. Communication & Society,34(4), 81-98.
  • Kreft J., Hapek M. (2019), Fake news: possibility of identification in post-truth media ecology system, Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3
  • Hapek M. (2019), Mythologisation of new media organizations on the example of Google / Mitologizowanie organizacji nowomedialnych na przykładzie Google [w] Myth in Modern Media Management and Marketing. Red. J. Kreft, S. Kuczamer–Kłopotowska, A. Kalinowska-Żeleźnik. Hershey, IGI Global, s. 69-90.
  • Barańska M, Hapek M. (2019), Aporeticity of Privacy in New Media Environment /Aporetyczność prywatności w środowisku nowych mediów [w] Myth in Modern Media Management and Marketing. Red. J. Kreft, S. Kuczamer–Kłopotowska, A. Kalinowska-Żeleźnik. Hershey, IGI Global, s. 1-21.
  • Hapek M. (2018), Nadmiar wolności źródłem opresji – przyczyny fiaska serwisu społecznościowego Google+. Zarządzanie w Kulturze, Tom 19, Numer 1, s. 57-66.