Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Marta Materska-Samek, PhD

Marta Materska-Samek, PhD

associate professor

 • Strategic management, including the strategies of media/film organisations

 • Cultural and Creative Industries (CCI)

 • Digitisation of culture

 • Accessibility of culture and media

 • Humanistic management

 • Skuza, S., Modzelewska, A., Szeluga-Romańska, M., & Materska-Samek, M. (2021). Działania antykryzysowe w obszarze kultury w trakcie pandemii SARS-CoV-2 : stan obecny i wnioski de lege ferenda w zakresie zwiększenia partycypacji obywatelskiej oraz instytucjonalnej. Przegląd Sejmowy, 29(4 (165)), 89–104. https://doi.org/10.31268/PS.2021.47
 • Kopeć, K., Materska-Samek, M. (2021). Fundusz Wsparcia Kultury – rekompensata strat czy strategiczna interwencja?. Zarządzanie w Kulturze, 2021, 119-139. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.009.13763
 • Modzelewska, A.; Skuza, S.; Szeluga-Romańska, M.; Materska-Samek, M. Towards Greater Citizen Participation in Financing Public Cultural Institutions—Legal Barriers and Proposed Solutions. Sustainability 2020, 12, 7957. https://doi.org/10.3390/su12197957
 • Grawon-Jaksik A., Materska-Samek M., Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2016
 • Grawon A., Klimas –Kuchta E., Małkiewicz E., Materska – Samek M., Potoczny J., Ulatowska R., Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych - perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce, praca zbiorowa pod red. R.Ulatowskiej, Kraków 2012
 • Materska-Samek M., Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi [w:] Zarządzanie mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, mar. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: http://www.ejournals.eu/ZM/2020/2-2020/art/16156
 • Materska-Samek M., Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczo rozwojowej polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21 Numer 1, mar. 2020. ISSN 2084-3976. Available at: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2020/21-1-2020/art/16428 
 • Grawon A., Materska-Samek M., Film dokumentalny w epoce technologii cyfrowej – szanse i zagrożenia [w:] Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji/ Český a polský dokumentární film v éře evropeizace, red. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Łyko, NFA 2015, s. 133- 141
 • Grawon A., Materska-Samek M., Dokumentární film v době digitální technologie – šance a ohrožení [w:] Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji/ Český a polský dokumentární film v éře evropeizace, red. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Łyko, NFA 2015, s. 143-151
 • Grawon A., Materska-Samek M., Kino w czasie kryzysu finansowego; analiza rynku kinowego w kontekście wprowadzanych innowacji i dodatkowych źródeł finansowania [w:] Przemysły Kreatywne 2.0.12, Kraków 2013, s.52-69
 • Materska-Samek M., Strategie programowe cyfrowych kin lokalnych [w:] Kompetencje w kulturze, Warszawa 2011, s.129-132
 • Materska-Samek M., Nowe technologie cyfrowe a wzrost uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych [w:] Edukacja kulturalna, teksty i preteksty, Wrocław 2011, s.181-188
 • Materska-Samek M., Małopolskie kina w cyfrowej sieci [w:] Małopolskie Studia Regionalne nr 1/21/2011, październik 2011, s.67-70
 • Materska-Samek M., Europejskie wzorce cyfryzacji. Małopolska Sieć Kin Cyfrowych [w:] Bliżej Brukseli nr 5, Przemysł Kreatywny, Listopad 2010, s. 74-85
 • Materska-Samek M., The conditions influencing the development of local cinema on the example of Poland and Norway, [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 80-85
 • Materska-Samek M., Bedingtheiten der Entwicklung von lokalen Kinos am Beispiel Polens und Norwegens, Uwarunkowania rozwoju kin lokalnych na przykładzie Norwegii i Polski [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 192-198
 • Materska-Samek M., Uwarunkowania rozwoju kin lokalnych na przykładzie Norwegii i Polski [w:] Culture Management, Kulturmanagement, Zarządzanie Kulturą, pod red. Emila Orzechowskiego, Kraków 2009, s. 301-306
 • Materska-Samek M., Europejski kontekst finansowania cyfryzacji kin, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 9, pod red. Emila Orzechowskiego, Łukasza Gawła, seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2008, s. 107-114
 • Materska-Samek M., Finansowanie kinematografii w Europie - rola publicznych funduszy wspierających produkcję filmową, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 6, pod red. Emila Orzechowskiego, Łukasza Gawła, seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2005, s. 37- 46