Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Marcin Laberschek, PhD

Marcin Laberschek, PhD

associate professor

Doctor of Humanities in the field of management sciences. His interests focus on: symbolic and cultural dimensions of management, cultural heritage of enterprises, industrial and post-industrial art, monuments and their social significance, post-marketing and management in the post-modern market.

Books

 • Laberschek (2018) Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Chapters 

 1. M. Laberschek (2013) Fast newsy – nowa kategoria produktów informacyjnych (w:) B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira (red.), Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 124-139.
 2. Laberschek, M. Popiołek (2019) Three Dimensions of Myth in Post Advertising: A Case of an Advertising Spot of the Reserved Brand (w:) J. Kreft, S. Kuczamer-Kłopotowska and A. Kalinowska-Żeleźnik (red.) Myth in Modern Media Management and Marketing, Hershey, PA: IGI Global, s. 195-222.
 3. M. Laberschek (2020) Przywództwo w organizacjach kultury: autokraci, demokraci, demiurgowie i kapłani (w:) A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Zarządzanie w kulturze: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 107-121.
 4. A. Pluszyńska, M. Laberschek (2020) Marketing w organizacjach kultury: zastosowanie koncepcji marketingu mix na przykładach (w:) A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Zarządzanie w kulturze: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 182-195.
 5. M. Laberschek (2021) Monuments to Enterprises in Communist-era Poland: The creation and consolidation of an organisational identity through Art (w:) M. Kostera, C. Woźniak (red.) Aesthetics, Organization, and Humanistic Management, New York-Abingdon: Routledge, s. 150-171.
 6. M. Laberschek (2021) Mechanizmy przywoływania pamięci. Trzy pomnikowe maszyny przedsiębiorstw regionu kaszubskiego (w:) E. Koców i in. (red.) Kaszubskie dziedzictwo kulturowe. Ochrona - trwanie - rozwój, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 219-241.

Research articles 

 1. M.Laberschek (2009) Charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych jako podmiotów rynku kultury niezależnej, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 10, s. 103-116.
 2. M. Laberschek (2010) Treści sensacyjne w internetowych serwisach informacyjnych i ich wpływ na wzrost poziomu czytalności, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 11, s. 81-98.
 3. M. Laberschek (2011) Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 12, s. 27-41.
 4. M. Laberschek (2011) Zestaw narzędzi komunikacji marketingowej dla nowo powstałych organizacji kultury trzeciego sektora, „Culture Management”, 4(4), s. 233-248.
 5. D. Cichocki, M. Laberschek, M. Rusanowska (2012) Analysis of Strategy of Culture Development in Krakow 2010–2014 as an Example of Public Policy Implementation, „Zarządzanie Publicze”, 1(13)/2012, s. 101-114.
 6. M. Laberschek (2012) Papierowe opakowania informacyjnych produktów medialnych,  „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, 2/2012, s. 16-24.
 7. M. Laberschek (2012) Nekromarketing towarów kultury w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Przypadki Violetty Villas i Ireny Jarockiej, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 13, s. 139-152.
 8. M. Laberschek (2017) Identyfikacja pól wartości produktu kultury, „Zarządzanie w Kulturze”, 18/3, s. 283-305.
 9. M. Laberschek (2017) Nekromarketingowe strategie pozycjonowania produktów informacyjnych w serwisach internetowych, „Zarządzanie Mediami”, 5/2, s. 35-60.
 10. M. Laberschek (2019) Research on the image of the theatre brand using imagination, „Cultural Management. Science and Education” 3/1/2019, s. 39-52.
 11. M. Laberschek (2019) Znaczenie pomników przedsiębiorstw w przestrzeni społecznej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, XV/3/2019, s. 136-161.
 12. M. Laberschek (2019) Monumentalne wizerunki. Pomniki jako obrazy przedsiębiorstw, „Zarządzanie w Kulturze”, 20/2, s. 199-220.
 13. M. Laberschek (2019) Barriers in servicing visitors of heritage trails: the example of cultural trials in Małopolska Voivodeship, „Perspektywy Kultury”, 2019/3(26), s. 103-120.
 14. M. Laberschek, M. Piotrowska, A. Kantor, K. Reczka, K. Ciemiera, A. Stopa (2020) „Figuring the chaos out”: organization of the Krakow Film Music Festival from the perspective of project manager and stage manager, „Cultural Management. Science and Education” 4/1/2020, s. 85-104.
 15. M. Laberschek (2020) W cieniu fabryki. Wizja katastrofy Zakładów Azotowych w Mościcach w pomniku Wilhelma Sasnala, „Zarządzanie w Kulturze”, 21/4, s. 199-220.
 16. M. Laberschek (2020) Konne figury władzy, „Stan Rzeczy”, 2(19), s. 39-72.