Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Małgorzata Ćwikła, PhD

Małgorzata Ćwikła, PhD

associate professor

Her research interests concern project management in the field of culture, the future of work in organisations and professions related to creative activities, a sustainable and circular approach to culture management, posthumanism and innovative methodological solutions in management sciences.

 • Ćwikła, M. (2021), Wśród obrazów, algorytmów i rozmyślań metodologicznych. Kultura w Paryżu w czasie epidemii, „Zarządzanie w Kulturze” nr 22 (2(), first view online. 
 • Ćwikła, M. (2021), Zarządzanie w antropocenie, czyli co w czym i co z tego. Analiza literatury dotyczącej splotu zjawisk, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1(47), first view online. 
 • Ćwikła. M. (2021), Budowanie relacji z publicznością w internecie. Netnografia działalności polskich teatrów w czasie epidemii, „Zarządzanie Mediami” tom 9, nr 2, 341-355.
 • Ćwikła, M. (2020), ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KULTURZE. Co nowego? Potrzeba demistyfikacji, automatyzacja zadań i ekologia, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 125-138.
 • Ćwikła, M. (2020), Agent – nowe konteksty użycia pojęcia w zarządzaniu projektami, “Przegląd Organizacji” 8, s. 20-28. 
 • Ćwikła, M., Góral, A., Bogacz-Wojtanowska, E., Dudkiewicz, M. (2020), Project-Based Work and Sustainable Development—A Comparative Case Study of Cultural Animation Projects, „Sustainability”, 12, 6519.
 • Prawelska-Skrzypek, G., Ćwikła, M., Barańska, K., Kołodziejczyk, J. (2019), Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ćwikła, M. (2019), Good Labor. Affirmative Work Awareness and Hope [w:] Organising goodness and hope – Narratives beyond interregnum, red. Kostera, M., Ericsson, D., Edward Elgar 
 • Jałocha, B., Ćwikła, M. (2019), Observing the Process of Culture Projectification and Its Agents: A Case Study of Kraków [w:] The Projectification of the Public Sector, Red. Hodgson, D., Fred, M., Bailey, S., Hall, P., Routledge.
 • Prawelska-Skrzypek, G., Ćwikła, M., Barańska, K., Kołodziejczyk, K. (2019), Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 • Ćwikła, M. (2018), Wielogłos na temat przyszłości w obszarach sprojektyzowanych, „Zarządzanie w Kulturze” nr 19, 335-360.
 • Ćwikła, M. (2018), Book review: Return to Meaning: A Social Science with Something to Say by Mats Alvesson, Yiannis Gabriel and Roland Paulsen, „Organization” Vol. 26 (2), 302-304.  
 • Ćwikła, M. (2017), Cultural Projects in 2030: A Performative Approach, [w:] ReThinking Management. Perspectives and Impacts of Cultural Turns and Beyond, Red. Küpers, W., Sonnenburg, S., Zierold, M., Springer VS.
 • Ćwikła, M. (2016), Projekt to jest projekt. Specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na przykładzie tworzenia koprodukcji teatralnych, Wydawnictwo Attyka.
 • Ćwikła, M., Jałocha, B. (2015), Unspread wings. Why cultural projects don't provide refreshing ideas for project management although they could?, „International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 8(4), 626-648.