Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Łukasz Kasprowski, MA

Łukasz Kasprowski, MA

Social Communication and Media Sciences

His research interests lie within the field of old and new media in the context of digitisation process, with particular interest in: psychological perspective of participation in electronic environment, imaginings related to adapting entertainment formats in digital environment, as well as talent and reality shows in the lens of humanistic management.  

  • Flak, Ł. (2019), Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych, „Zarządzanie mediami” T. 7, Nr 3, s. 173-191.
  • Flak, Ł. (2019), Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu – społeczeństwo cichego przyzwolenia, [w:] Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Dylematy i wyzwania, red. J. Borcuch, J. Porzerzyński, Laboratorium Wiedzy.
  • Flak, Ł. (2020), Nadprodukcja talentów w formatach na przykładzie muzycznych talent show, „Zarządzanie mediami” T. 8, Nr 3, s. 277-302.
  • Flak, Ł. (2020), Sztuka sfery cyfrowej - nowe wrażenia estetyczne czy łatwo osiągalny clickbait?, [w:] Estetyka/ inestetyka. Nowe działania artystyczne, red. P. Graczyk, M. Falkowski, C. Wozniak, WUJ.
  • Flak, Ł. (2020), Marketing w dobie ery cyfrowej: profilowanie konsumenta, [w:] Nowe konteksty w nauce XXI wieku, red. A. Krzysztofek, Laboratorium Wiedzy.
  • Flak, Ł. (2021), TV - uzdrawiające panaceum czy współczesne pandemonium?, Com Press wyd. 4 (1), s. 122–127.
  • Flak, Ł. (2021), Nowe technologie – remedium czy spiritus movens kryzysu psychicznego w erze Big Data?” Recenzja naukowa książki Adama Altera pt. „Uzależnienia 2.0 Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom?, KULTURA – MEDIA – TEOLOGIA nr 45, s. 167–177.
  • Flak, Ł. (2021), Między demonizacją a apoteozą – Krytyczny przegląd naukowy odnośnie mediów cyfrowych, KULTURA – MEDIA – TEOLOGIA nr 48, s. 102–126.