Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Łukasz Gaweł, PhD, JU Prof.

Łukasz Gaweł, PhD, JU Prof.

Cultural heritage management; management of public cultural organisations.  

 • Łukasz Gaweł, Filip Skowron, Agnieszka Szostak (red.), Raport z projektu badawczego krakowski odbiorca kultury, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019, ISBN 978–83–65644–57–2.
 • Łukasz Gaweł, Magdalena Laskowska (red.), Wyspiański nieznany, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ISBN 978–83–7581–303–6.

 • Łukasz Gaweł, Monika Kostera (red.), Etnografie Instytucji dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978–83–233–4433–9.

 • Stanisław Wyspiański. Na chęciach mi nie braknie…, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2017, ISBN 978–83–7581–249–7.

 • Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko (red.), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Attyka, Kraków 2016, ISBN 978–83–65644–18–3

 • Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków 2016, ISBN 978–83–65644–19–0.

 • Dziedzictwo kulturowe – ustalenia podstawowe [w:] Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016, ISBN 978–83–7865–373–8, ss. 15-26.

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i jego interesariusze [w:] Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016, ISBN 978–83–7865–373–8, ss. 26-44.

 • O znaczeniu badań z perspektywy zarządzania w dziedzinie nauk humanistycznych (w:) Monika Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015, ISBN 978–83–7963–010–3, ss. 247–258.

 • Łukasz Gaweł, Poszukując człowieka – o wartościach w świecie zarządzania [w:] Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ISBN 978–83–233–3982–3, ss. 163–173.

 • Święto szlaku kulturowego – zarządzanie, funkcje, cele, rezultaty: na przykładzie Industriady na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (artykuł współautorski z Adamem Hajdugą) (w:) Beata Krakowiak, Anna Stasiak (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Łódź 2014 (ISBN 978–83–61001–27–0), s. 285–302.

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – w stronę nowej metodologii, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 4, s. 87–100 (ISSN 1644–9584).

 • Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 10, s. 31–40 (ISSN1689–4642).

 • Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3(15) 2011 (publikacja 2012), s. 51–63.

 • Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.