Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Katarzyna Kopeć, PhD

Katarzyna Kopeć, PhD

associate professor

Her research activities encompass, among others, cultural politics and economics of culture, especially the socio-cultural contexts of financing culture.

  • Kopeć, K. (2019), Indirect financing in culture on the example of tax relief in the video game industry, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 54, 45-60.
  • Kopeć, K. (2019), W kierunku centralnego zarządzania polityką kulturalną. Analiza dyskursu programów wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, "Społeczeństwo i Polityka", nr 3(60), 221-238.
  • Kopeć, K. (2018), Bony jako instrument stymulowania uczestnictwa w kulturze i turystyce kulturowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ", nr 371, 32-44.
  • Kopeć, K. (2018), Crowdsourcing - konsekwencje dla rynku pracy artystów, "Zarządzanie publiczne", nr 2(42), 185-194.
  • Kopeć, K. (2016) Praca artystów w kulturze uczestnictwa, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura VIII", nr (2) 2016, 49-59.
  • Kopeć, K. (2014), Empowerment czy wyzysk? O niejednoznacznej naturze prosumpcji w sieci, "Kultura i Polityka", nr 16, 158-170.
  • Kopeć, K. (2014), Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków: Libron.