Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Anna Pluszyńska, PhD

Anna Pluszyńska, PhD

associate professor

The main area of her research interests is the process of managing intellectual property (in particular copyright in museums) and the broadly understood openness and accessibility of cultural institutions. She is also researching the issues of cultural marketing and the phenomena of crowdfunding and crowdsourcing.

 • Bogacz-Wojtanowska, E., Jedynak, P., Wrona, S., Pluszyńska, A. (2022) Universities, stakeholders and social mission: building cooperation through action research, Abingdon, New York: Routledge
 • Bogacz-Wojtanowska, E., Jedynak, P., Wrona, S., Pluszyńska, A. (2019) „Action research” w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami: korzyści, szanse i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Pluszyńska, A. (2015). Podstawy prawne organizacji kultury i mediów, Kraków: Wydawnictwo Attyka
 • Ćwikła, M., Konior, A., Laberschek, M., Pluszyńska, A., Szostak, A. (2022). Mirror, mirror on the wall, do I want to know at all? A story about cultural organizations that conduct research on themselves and those that do not [w:] International Journal of Cultural Policy, źródło: https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2077933
 • Pluszyńska, A. (2021). Copyright management in museums : expediency or necessity? [w:] Museum International. Empty Museum, 73, 3-4, s. 132-143, źródło: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13500775.2021.2016281
 • Pluszyńska, A. (2021). Collective management of copyright during communism and transition – a case study of the socjety of authors ZAiKS, [w:] Eastern European Music Industries and Policies after the Fall of Communism. From State Control to Free Market, red. P. Gałuszka, Routledge, s. 94-106
 • Pluszyńska, A. (2020). Copyright Management by Contemporary Art. Exhibition Institutions in Poland: Case Study of the Zachęta National Gallery of Art, [w:] Sustainable, 12, 4498, s. 1-24, źródło: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4498
 • Pluszyńska, A. (2020). Prawo autorskie w instytucjach kultury. Polityka otwartości na przykładzie galerii i muzeum, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN, s. 38-48, źródło: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka
 • Pluszyńska, A., Laberschek, M. (2020). Marketing w organizacjach kultury. Zastosowanie koncepcji marketingu mix na przykładach, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN, s. 182-195, źródło: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka
 • Pluszyńska, A. (2019). The open monuments project as an example of social crowdsourcing in culture : factors motivating crowds to share knowledge, [w:] Zarządzanie w kulturze. Tłum, partycypacja, kultura, tom 20, nr 1, s. 19-40
 • Pluszyńska, A. (2018). Crowdfunding: historia i definiowanie, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
 • Pluszyńska, A. Konior. A. (2018) Festiwal Kultury i Mediów Polikultura jako przykład kampanii crowdfundingowej w kulturze, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
 • Pluszyńska, A. (2018). Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych, [w:] Zarządzanie i Finanse, tom 16, nr 1, cz. 1, s. 175-186
 • Pluszyńska, A. (2015). Prawo reklamy, [w:] Zarządzanie reklamą, red. B.Nierenberg, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 57-80
 • Pluszyńska, A. (2015). Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie mediami, tom 3, nr 1, s. 45-57
 • Pluszyńska, A. (2013). Menedżer artysty: kompetencje, obowiązki, relacje z twórcą, [w:] Problemy Zarządzania. Zarządzanie humanistyczne, tom 11, nr 4 (44), s. 134-148
 • Pluszyńska, A. (2011). Zarządzanie prawem autorskim: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 12, nr 1, s. 43-53