Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctors

promoted in the Department of Culture Management

Web Content Display Web Content Display

Agnieszka Szostak, MA

Agnieszka Szostak, MA

Management and Quality Sciences

She is interested in issues related to the management of cultural institutions (especially museums), culture economics and audience research.  

  1. Raport „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”: www.zarzadzniemuzeami.pl

  2. Raport “Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu”, 2020, wspólnie z Małgorzatą Ćwikłą, Agnieszką Konior, Marcinem Laberschekiem, Anną Pluszynską, Instytut Badań Organizacji Kultury, Kraków: http://www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach

  3. Using Action Research for Improvement of Project Knowledge Management in the Public Museum, 2020, wspólnie z Kamilą Brodzińską i Beatą Jałochą, w: “Knowledge Management Practices in the Public Sector”, IGI Global, USA: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245742

  4. „Krakowski odbiorca kultury. Raport z projektu badawczego”, 2019, wspólnie z Łukaszem Gawłem, Filipem Skowronem, Iwoną Parzyńską, Patrycją Król, Wydawnictwo Attyka, Kraków: http://www.attyka.net.pl/pl/p/Raport-z-projektu-badawczego-Krakowski-odbiorca-kultury/42

  5. Współpraca muzeum z organizacją pozarządową na przykładzie działalności wybranych muzeów krakowskich 2019, w: „Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi” pod red. Kamy Pawlickiej i Anny Wróblewskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html

  6. Misja jako element zarządzania strategicznego w Polsce, 2017, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” nr 107: https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/12144

  7. Marketing w organizacjach non profit. Strategia marketingowa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 2013, w: „Akademia Dziedzictwa 2001–2013” pod red. Barbary Szyper, Michała Wiśniewskiego, Wydawnictwo MCK, Kraków

  8. Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu strategicznym na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 2012, w: „ZARZĄDZANIE. Kultura. Media. Dziedzictwo”, Wydawnictwo Attyka”, Kraków: http://www.attyka.net.pl/pl/p/ZARZADZANIE.-Kultura.-Media.-Dziedzictwo/77

  9. Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, 2011, wspólnie z Michałem Niezabitowskim, w: „Zarządzanie publiczne nr 3(15): https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-3-2011/art/1903/