Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy emerytowane_i

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Emil Orzechowski

Prof. dr hab. Emil Orzechowski

emil.orzechowski@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Emil Orzechowski, prof. zw., specjalista w zakresie: teatrologii, zarządzania kulturą, zarządzania szkołami wyższymi; absolwent filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca m.in. w Stanford University, State University of New York of Buffalo. Zajmuje się zagadnieniami historii teatru, kultury środowisk polonijnych, polityki kulturalnej, organizacji instytucji kultury, promocji dóbr kulturalnych w kraju i zagranicą oraz zarządzaniem szkołami wyższymi w Polsce i na świecie. Prowadzi badania i publikuje prace naukowe i popularne z wymienionych zakresów.

szkołę podstawową ukończył we Frysztaku, LO im. Króla S.Leszczyńskiego w Jaśle, studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1967, na podstawie pracy "Teatry studenckie Krakowa 1945-67" (I nagroda naukowa Festiwalu Kultury Studenckiej). Zaraz po studiach rozpoczął pracę jako inżynier stażysta t.j. jedyny wówczas pracownik administracyjny polonistyki UJ.

W roku 1974 uzyskał doktorat na podstawie książki "Stary Teatr i Studio" (nagroda Ministra i nagroda "Echa Krakowa" za najlepszą książkę roku o Krakowie). Habilitacja w roku 1988 na podstawie książki "Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych" (nagroda Ministra). Tytuł profesorski w roku 1997 na podstawie książki "Koniec Polonii w Ameryce?" (nagroda Ministra). Od roku 2001 profesor zwyczajny UJ. W roku 2002 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykładowca w: Uniwersytet Jagielloński (1971 - nadal), PWST Kraków (1976/77), Orchard Lake Schools, Mich. (1981-83), University of Connecticut at Storrs (1983/84), Stanford University (1991), SUNY at Buffalo (1992-94), PWSZ Oświęcim (kierownik studiów licencjackich zarządzania kulturą; 2005-nadal). Nadto wykłady uniwersyteckie m.in.: Stevens Point, Wis, Ann Arbor, Mich., Foreign Service Institute (State Department, Washington D.C.), UCLA, Syracuse, N.Y., Rochester N.Y., także: Berlin, Londyn, Praga, Ryga, Bilbao, Turyn, Bolonia, Drezno, Uppsala, Edmonton, Amsterdam.

Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta.

W roku 1973 współpracował z J.Gotem przy organizacji pierwszych w Polsce studiów teatrologicznych. Był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W roku 1995 zorganizował lektorat języka polskiego w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców. W roku 1996 zorganizował pierwsze w Polsce studia z zakresu zarządzania kulturą; prowadzone są do tej pory, jako studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zapoczątkował wydawanie serii prac tłumaczonych (uznanych światowych pozycji z zakresu zarządzania kulturą: Hagoort 1997, Bendixen 2001, Schuster 2007), serię zeszytów naukowych "Zarządzanie kulturą" oraz serię spotkań i druk wykładów z cyklu "Ambasador" (ambasadorzy o polityce kulturalne swoich państw; dotąd ok. 50).

W roku 1996 został (na dwie kadencje) wybrany Dziekanem nowego wydziału UJ: Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W roku 2008 wystąpił z inicjatywą utworzenia w UJ Instytutu Kultury. W roku 1997 uzyskał tytuł profesorski; od 2001 r. profesor zwyczajny Był promotorem w licznych przewodach doktorskich w UJ (wydziały Polonistyki oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej) i na Uniwersytecie Śląskim. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Badań nad Polonią PAN, dwie kadencje członkiem Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów Naukowych. Przewodniczący rad dwu fundacji (m.in. warszawskiej Pro Cultura) i zarządów kilku stowarzyszeń (m.in. Villi Decjusza).

Prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski był Przewodniczącym Rady Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kierownikiem Katedry Zarządzania Kulturą UJ, Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Kulturą UJ, Redaktorem Zeszytu Naukowego "Zarządzanie Kulturą".

Prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski jest:

  • autorem ponad 10 książek własnych (w tym 5 nagrodzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), autorem ponad 150 artykułów naukowych oraz wielu popularnych drukowanych w Polsce i w USA; większość dotyczy teatru krakowskiego, teatru amatorskiego w Galicji, zarządzania kulturą i polityki kulturalnej
  • współorganizatorem pierwszych w Polsce studiów teatrologicznych, zaprojektowanych w UJ przez J.Gota
  • organizatorem ok. 100-osobowego zespołu teatralnego w Buffalo, który we współpracy z K.Braunem wystawił "Jasełka", "Pasję" i kilka innych spektakli
  • pomysłodawcą i organizatorem pierwszych w Polsce pełnych akademickich studiów zarządzania kulturą
  • współtwórcą profilu akademickiego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ; jego bazy lokalowej i podstaw finansowych (w części pozabudżetowej)
  • inicjatorem i redaktorem pierwszego w Polsce periodyku naukowego poświęconego zarządzaniu kulturą
  • inicjatorem i redaktorem pierwszego w tej części Europy pisma międzynarodowego poświęconego zarządzaniu w kulturze wydawanego w językach angielskim, niemieckim i polskim (filie redakcji: Belgrad, Goerlitz, Istambuł, Ryga, Tbilisi)
  • inicjatorem ogłoszenia przez Sejm RP roku 2009 Rokiem Heleny Modrzejewskiej.