Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ

Dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ

Studiował historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W roku 1996 obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie nadał mu w roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Fenomenologia, buddologia, filozofia kultury, estetyka.

  • W roku 1995 stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, Uniwersytet w Wuppertalu, Wydział Filozoficzny.
  • W latach 2005 i 2006 stypendysta austriackiego Shang Shung Institut für tibetische Studien.

W latach 1988-1992 z Łukaszem Guzkiem i Krzysztofem Klimkiem prowadził niezależną Galerię QQ w Krakowie.

Do 2010 profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Autor książek Martina Heideggera myślenie sztuki (1998, 2004) i Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii (2008). Publikacje m.in. w Biuletynie Historii Sztuki, Kwartalniku Filozoficznym, Principiach, Studiach Humanistycznych, Studia Philosophiae Christianae. Założyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa A.