Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki_ci

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Bogna Halska-Pionka

mgr Bogna Halska-Pionka

Nauki o zarządzaniu i jakości

Ukończyła studia licencjackie z zarządzania kulturą i mediami oraz studia magisterskie na kierunku zarządzania kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 2019 roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki zarządzania czasem, zarządzania różnorodnością, procesów inkluzji oraz przywództwa edukacyjnego. Poprzez badanie przestrzeni organizacji kultury stara się zdiagnozować skuteczne techniki, metody i narzędzia z zakresu gospodarowania czasowością. Za istotny cel podejmowanych aktywności badawczych przyjmuje demaskację mechanizmów dyskryminacyjnych, przeciwdziałanie ekskluzji społecznej oraz budowanie polityk różnorodności w organizacjach.

  • (II 2022 – obecnie) Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Zarządzanie dziedzictwem w obliczu kryzysu kadr kultury: badania pilotażowe" finansowanego w ramach MiniGRANTY POB Heritage.

  • (II 2022 - obecnie) Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. Mapowanie (nie)bezpiecznych przestrzeni sąsiedzkich w mieście idealnym: badania pilotażowe starej Nowej Huty" finansowanego w ramach MiniGRANTY POB Heritage. 

  • (XII 2021 – obecnie) Kierowniczka projektu pt. „Teorie spiskowe generowane przez cyfrowe wspólnoty przeciwników szczepień. Netnograficzne studium przypadku grupy Stop Nop na Facebooku” finansowanego w ramach MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa).

  • (XII 2020 – II 2022) Uczestniczka w projekcie pt. „Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych”.  finansowanego w ramach Minigranty Talent Management (POB Anthropocene).

  • (XII 2020 – IX 2021) Kierowniczka projektu pt. „Style przywództwa i modele współpracy w dobie pandemii koronawirusa i kryzysu ekologicznego - na podstawie działalności Koalicji Żywa Ziemia” finansowanego w ramach Konkursu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych „Granty dla przyszłości” (POB Society of the Future).

  • (II 2021 – XII 2021) Uczestniczka w projekcie pt. „Internet of others: Multi-method identity building for better ED&I (Equality, Diversity and Inclusion) at University” finansowanego w ramach Minigrantów badawczych dla młodych (POB DigiWorld).

Doświadczenie z zakresu opracowywania strategii równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich oraz wspierania procesów inkluzji zdobywa zasiadając w krakowskiej Radzie ds. Równego Traktowania, w której obradach i inicjatywach bierze aktywny udział. 

Tutorka w Collegium Invisibile, w którym w ramach programu „Pierwszy tutor” współpracuje z uzdolnionymi uczniami szkół średnich. W 2020/2021 prowadziła tutorial pt. „Przywództwo edukacyjne jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”. W 2021/2022 prowadzi dwa tutoriale: 1. „Implikacje technocenu” oraz 2. „Narracje w krakowskich organizacjach kultury: o roli, rozumieniu i znaczeniu poezji”. 

Odbywała staże/praktyki w ośrodkach takich jak m.in. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie bądź Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Aktywnie prowadzi badania w organizacjach kultury, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką ekologii oraz Uniwersytetach Ludowych. 

  • Halska-Pionka, B. (2022). Czaso-Troski [w:] „Czas kultury”.

  • Halska-Pionka, B. (2021). Gospodarka czasu uwikłana w wymiar ludzkiej egzystencji [w:] „Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

  • Halska-Pionka, B. (2020). Zarządzanie czasem w dobie pandemii koronawirusa [w:] „Quality and Management Zarządzanie i Jakość” vol. 2, no 4, s. 20-30, Katowice: TNOiK.

  • Halska-Pionka, B., Kula, K. (2018) Muzyczne arboretum – colere w instytucjach kultury, [w:] „Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego” (red.) dr hab. Łukasza Gawła, prof. UJ i prof. zw. dr hab. Moniki Kostery, Kraków: WUJ.