Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki_ci

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Barbara Cyrek

mgr Barbara Cyrek

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Ukończyła kulturoznawcze studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym AGH. Od roku 2017 realizuje studia doktoranckie w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zainteresowania badawcze realizuje w obszarze live video streamingu. W szczególności interesuje się algorytmiczną architekturą streamingu, monetyzacją komunikowania oraz społecznościowymi aspektami e-sportu.

Kierowniczka projektu badawczego "Patotreści bez patostreamingu: user-generated patocontent w donacjach internetowych" realizowanego ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (2021/2022).

Pracowała w Teatrze Ludowym oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (obecnie Muzeum Krakowa).

Cyrek Barbara (2021), The Norm of Positivity on Social Networking Sites on the Background of the Culture of Narcissism, Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic : proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), red. Khalid S. Soliman, s. 10780-10784

Cyrek Barbara (2021), Live video streaming na platformie YouTube - zarządzanie treściami o charakterze nienawistnym, „Zarządzanie Mediami”, nr 1, s. 115-126. https://www.academia.edu/45662198/Live_video_streaming_na_platformie_YouTube_zarz%C4%85dzanie_tre%C5%9Bciami_o_charakterze_nienawistnym

Cyrek Barbara (2020), Muzyka w praktyce donacji internetowych – na przykładzie serwisu YouTube, „Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice. Tom 2. Muzyka jako przedmiot recepcji, refleksji pedagogicznej i badań interdyscyplinarnych”, red. Nidecka Ewa, Wąsacz-Krztoń Jolanta, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 152-160. https://www.academia.edu/50220800/Muzyka_w_praktyce_donacji_internetowych_na_przyk%C5%82adzie_serwisu_YouTube

Cyrek Barbara (2020), YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny, „Zarządzanie Mediami”, tom 8, nr 2, s. 119-136. https://www.academia.edu/43023714/YouTube_jako_serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy_w_stron%C4%99_klasyfikacji_witryny

Cyrek Barbara (2019), The User With a Thousand Faces – Campbell’s ‘Monomyth’ and Media Usage Practices, „Myth in Modern Media Management and Marketing”, red. Kreft Jan, Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Kalinowska-Żeleźnik Anna, Hershey: IGI Global, s. 50-68. https://www.academia.edu/48611602/The_User_With_a_Thousand_Faces

Cyrek Barbara (2019), Współczesny obraz nauczyciela w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu YouTube – studium przypadku, „Horyzonty Wychowania”, tom 18, nr 47, s. 105-116. https://www.academia.edu/49932437/Wsp%C3%B3%C5%82czesny_obraz_nauczyciela_w_mediach_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych_na_przyk%C5%82adzie_serwisu_YouTube_studium_przypadku

Cyrek Barbara (2018), „Nie jestem robotem” - kulturowy imperatyw uwierzytelniania człowieczeństwa, „Kultura Współczesna”, nr 2, s. 124-131. https://www.academia.edu/37335487/_Nie_jestem_robotem_kulturowy_imperatyw_uwierzytelniania_cz%C5%82owiecze%C5%84stwa_Kultura_Wsp%C3%B3%C5%82czesna_2_2018_