Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Pluszyńska

Dr Anna Pluszyńska

adiunkt

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński 2011), absolwentka kierunków: Zarządzanie w kulturze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Animator i Menedżer kultury (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), a także studiów podyplomowych: Prawo autorskie, wydawnicze, prasowe (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Koordynator dostępności (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Pracę doktorską zatytułowaną „Zarządzanie prawem autorskim w dobie społeczeństwa wiedzy”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty i prof. dr hab. Bogusława Nierenberga, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku.

Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi proces zarządzania własnością intelektualną (w szczególności prawami autorskimi w muzeach) oraz szeroko rozumiana otwartość i dostępność instytucji kultury. 

W roku 2023 - kierownik projektu badawczego "Zarządzanie własnością intelektualną w muzeach", realizowanego w ramch ID. UJ WZiKS - działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2022 - kierownik projektu badawczego "Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury", finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2021 – kierownik projektu badawczego "Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach", finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2021 – współautorka projektu badawczego "Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury", finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2021 – stypendystka programu BGF, w ramach którego zrealizowała w Paryżu staż naukowy poświęcony dostępności muzeów dla rodzin z dziećmi. Autorka raportu "Families bienvenues - rodziny w paryskich muzeach mile widziene".

W roku 2020 – kierownik projektu badawczego „Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?” realizowanego w Instytucie Badań Organizacji Kultury – IBOK.

W latach 2018-2019 członek zespołu projektowego „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu POWER – INNOHUMAN.

Od roku 2021 – sekretarz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU.

Od roku 2020 - współzałożycielka oraz vice-prezes stowarzyszenia – Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK.

Od roku 2019 - członkini Humanistic Management Network – Poland Chapter.

Współorganizatorka konferencji naukowych, m.in. Badania w sektorze kultury oraz Humanistic Management Conference.

W latach 2013-2016 zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Zarządzanie mediami”.

Przed rozpoczęciem pracy na uczelni zdobywała praktyczne umiejętności pracując w agencjach eventowych i reklamowych, m.in. zarządzając zespołami projektowymi, koordynując realizację kampanii reklamowych i odpowiadając za budowanie trwałych relacji z klientami.

 • Bogacz-Wojtanowska, E., Jedynak, P., Wrona, S., Pluszyńska, A. (2022) Universities, stakeholders and social mission: building cooperation through action research, Abingdon, New York: Routledge
 • Bogacz-Wojtanowska, E., Jedynak, P., Wrona, S., Pluszyńska, A. (2019) „Action research” w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami: korzyści, szanse i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Pluszyńska, A. (2015). Podstawy prawne organizacji kultury i mediów, Kraków: Wydawnictwo Attyka
 • Ćwikła, M., Konior, A., Laberschek, M., Pluszyńska, A., Szostak, A. (2022). Mirror, mirror on the wall, do I want to know at all? A story about cultural organizations that conduct research on themselves and those that do not [w:] International Journal of Cultural Policy, źródło: https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2077933
 • Pluszyńska, A. (2021). Copyright management in museums : expediency or necessity? [w:] Museum International. Empty Museum, 73, 3-4, s. 132-143, źródło: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13500775.2021.2016281
 • Pluszyńska, A. (2021). Collective management of copyright during communism and transition – a case study of the socjety of authors ZAiKS, [w:] Eastern European Music Industries and Policies after the Fall of Communism. From State Control to Free Market, red. P. Gałuszka, Routledge, s. 94-106
 • Pluszyńska, A. (2020). Copyright Management by Contemporary Art. Exhibition Institutions in Poland: Case Study of the Zachęta National Gallery of Art, [w:] Sustainable, 12, 4498, s. 1-24, źródło: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4498
 • Pluszyńska, A. (2020). Prawo autorskie w instytucjach kultury. Polityka otwartości na przykładzie galerii i muzeum, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN, s. 38-48, źródło: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka
 • Pluszyńska, A., Laberschek, M. (2020). Marketing w organizacjach kultury. Zastosowanie koncepcji marketingu mix na przykładach, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN, s. 182-195, źródło: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka
 • Pluszyńska, A. (2019). The open monuments project as an example of social crowdsourcing in culture : factors motivating crowds to share knowledge, [w:] Zarządzanie w kulturze. Tłum, partycypacja, kultura, tom 20, nr 1, s. 19-40
 • Pluszyńska, A. (2018). Crowdfunding: historia i definiowanie, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
 • Pluszyńska, A. Konior. A. (2018) Festiwal Kultury i Mediów Polikultura jako przykład kampanii crowdfundingowej w kulturze, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
 • Pluszyńska, A. (2018). Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych, [w:] Zarządzanie i Finanse, tom 16, nr 1, cz. 1, s. 175-186
 • Pluszyńska, A. (2015). Prawo reklamy, [w:] Zarządzanie reklamą, red. B.Nierenberg, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 57-80
 • Pluszyńska, A. (2015). Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie mediami, tom 3, nr 1, s. 45-57
 • Pluszyńska, A. (2013). Menedżer artysty: kompetencje, obowiązki, relacje z twórcą, [w:] Problemy Zarządzania. Zarządzanie humanistyczne, tom 11, nr 4 (44), s. 134-148
 • Pluszyńska, A. (2011). Zarządzanie prawem autorskim: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 12, nr 1, s. 43-53