Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Góral

Dr Anna Góral

adiunkt

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też w roku 2013 obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer" (2015).  Uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Uniwesytecie Bifrost (Islandia) czy Latvian Academy of Culture (Łotwa). Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych organizacji i zarządzaniu.

Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowią organizacja i zarządzanie w sektorze kultury. Szczególną uwagę poświęca problematyce przywództwa, demokratyzacji procesów zarządzania oraz roli różnorodności w funkcjonowaniu organizacji. Interesuje się rolą grup marginalizowanych, a szczególnie kobiet w zarządzaniu (przywództwo w sfeminizowanych organizacjach), mechanizmami stymulowania zaangażowania różnych grup interesariuszy w rozwój organizacji kultury. Aktualnie ważny obszar jej zainteresowań badawczych stanowią także współczesne zagadnienia związane z rolą wspólnot i społeczności w funkcjonowaniu organizacji, samoorganizacja i tworzenie sieci w i międzyorganizacyjnych. Członkini sieci UGEN zrzeszającej badaczy i badaczki w obrębie gender studies.

 • 10.2021-04.2022 kierownik projektu badawczego „W dążeniu do zrozumienia złożoności organizacyjnej ścieżek zawodowych kobiet: Kłącze jako metafora organizacyjna”. Projekt finansowany jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 04-11.2021 kierownik projektu badawczego „Nowe formy organizowania działań zbiorowych w perspektywie communitas. Studium przypadku Strajku Kobiet”. Projekt finansowany jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • w latach 2017-2019 członek zespołu projektowego „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu PO WER – INNOHUMAN
 • w roku 2016 kierownik projektu badawczego „Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • w latach 2015-216 członek zespołu badawczego projektu „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • w latach 2012-2014 udział w realizacji międzynarodowego projektu THETRIS (www.thetris.eu) finansowanego w ramach programu Europa Środkowa 2007-2013, gdzie koordynowała wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami sakralnego dziedzictwa kulturowego na szlakach kulturowych Europy Środkowej.           

Regularnie, od ponad 10 lat, współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie Wzmacniacz.org, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska), gdzie zajmuje się zarządzaniem projektami oraz współpracą międzynarodową.

W roku 2021 członek Zespołu Wyonawczego POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim a od stycznia 2022 członek Zespołu Ewaluacyjnego POB Heritage.

Od września 2016 do maja 2019 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Kultury UJ ds. dydaktyki.

W latach 2017 – 2018 autorka oraz kierownik projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ” współfinansowanego ze środków programu PO WER, działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

2016 - Współpraca przy realizacji programu „Leadership in Culture” (LinC) z Uniwersytetem w Utrechcie kierowanego do pracowników holenderskich organizacji kultury zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji przywódczych.

2016-2018 – współpraca z de baak institute przy realizacji trzech edycji programu YEP (Young Executive Program) kierowanego do kadry zarządzającej organizacjami. Realizacja cyklu szkoleń z zakresu „Creative problem solving” w oparciu o metodykę design thinking i badań w działaniu.

 • Góral, A. (2022). “Women in Public Cultural Organizations and Their Professional Paths Strategies: A Rhizomatic Approach.” Gender, Work & Organization: 1– 20. https://doi.org/10.1111/gwao.12950.
 • Jałocha, B., Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., Prawelska-Skrzypek, G. and Jedynak, P. (2021), "Opening the Doors of the Ivory Tower: Action Research as a Tool Supporting Cooperation between Universities and External Organizations", (Rami) Shani, A.B. and Noumair, D.A. (Ed.) Research in Organizational Change and Development (Research in Organizational Change and Development, Vol. 29), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 143-171.
 • Góral, A. (2021). Szklany sufit w kulturze? Kobiety na stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 9(980), 2021, s. 3-11.
 • Góral, A.; Jałocha, B.; Mazurkiewicz, G.; Zawadzki, M. (2021). Action Research A Handbook for Students. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ćwikła, M., Góral, A., Bogacz-Wojtanowska, E., Dudkiewicz, M. (2020). Project-Based Work and Sustainable Development—A Comparative Case Study of Cultural Animation Projects, Sustainability 2020, 12, 6519; doi:10.3390/su12166519
 • Góral, A. (2019). Miasta Kobiet. Studia przypadku samorządów zarządzanych przez kobiety, w: Bogacz-Wojtanowska, E, Kostera, M. red. Siłaczki, szefowe, społeczniczki; Polki, organizatorki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 385-398.
 • Góral, A. (2019). Idealists and dreamers. Struggling for more resilient communities via alternative organisations, in Ericsson, D., Kostera, M. eds. Organizing hope.  Narratives for a Better Future
 • Bogacz-Wojtanowska, E.; Góral, A.; Bugdol, M. (2019). The role of trust in sustainable heritage management networks. Case  study of selected cultural routes in Poland, Sustainability 11, no. 10: 2844. doi.org/10.3390/su11102844
 • Jałocha, B.; Góral, A.; Bogacz-Wojtanowska, E. (2019). Projectification of a global organization - case study of the Roman Catholic Church, International Journal of Managing Projects in Business. doi.org/10.1108/IJMPB-03-2018-0052
 • Góral, A.; Jałocha, B.; Mazurkiewicz, G.; Zawadzki, M. (2019). Badania w działaniu. Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bogacz-Wojtanowska, E.; Góral, A.; Jałocha, B. (2019). ‘Catholic Coachella’, ‘Papal rock concert’? Case study of World Youth Days in Krakow as an example of a successful religious mega event, Journal of Intercultural Management, vol. 11 | No. 2 |June 2019 | pp. 47–71 doi.org/10.2478/joim-2019-0009
 • Bogacz-Wojtanowska, E.; Góral, A. (2018). Networks or structures? Organizing cultural routes around heritage values, Humanistic Management Journal, doi.org/10.1007/s41463-018-0042-1
 • Góral, A. (2018). Zarządzanie dziedzictwem – o paradoksie planowania przeszłości, [w:] Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, Gaweł, Ł.; Kostera, M. red. , Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.177-188.
 • Góral, A.; Bogacz-Wojtanowska, E. (2018), Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami. Studium przypadku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Zarządzanie w kulturze, nr 3/108.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich oraz magisterskich m.in. z podstaw zarządzania, nauki o organizacji oraz wykłady monograficzne poświęcone najnowszym zagadnieniom z zakresu teorii organizacji. Jest także promotorką licznych prac licencjackich i magisterskich.

W rok 2020, w dniu Komisji Edukacji Narodowej, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.