Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki_ci

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Aleksandra Jaszczyk

mgr Aleksandra Jaszczyk

Nauki o zarządzaniu i jakości

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Mediteranistyka (Studia Śródziemnomorskie) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiując częściowo w Lublinie a także wiążąc się na krótki czas z Uniwersytetem w Murcji. Następnie, przez ciekawość wobec innych ośrodków badawczych podjęła i ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 2019 roku rozpoczęła przygodę jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Najwięcej uwagi poświęca punktom granicznym dyscyplin naukowych, szczególnie tym, w których nauki ekologiczne spotykają się z naukami społecznymi i humanistycznymi. Bada odporność organizacyjną, permakulturę, sieci organizacyjne na terenach wiejskich oraz ruch ekowioskowy w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego. Skupia się przede wszystkim na badaniach jakościowych, odkrywa możliwości działania w społecznościach lokalnych jakie daje etnografia i autoetnografia.

  • (XII 2020 – II 2022) Kierowniczka w projekcie pt. „Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych” finansowanym w ramach Minigrantów Talent Management (POB Anthropocene). 
  • (XII 2020 – IX 2021) Uczestniczka projektu pt. „Style przywództwa i modele współpracy w dobie pandemii koronawirusa i kryzysu ekologicznego - na podstawie działalności Koalicji Żywa Ziemia” finansowanego w ramach Konkursu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych „Granty dla przyszłości” (POB Society of the Future).
  • (IX 2019 - XII 2021) Uczestniczka w projekcie Erasmus+ pt. „Telling a Good Food Story” https://www.krinova.se/en/project/good-food-story

Aktywna działaczka społeczna na rzecz suwerenności żywnościowej w sieci organizacji Kooperatywa Izerska na Pogórzu Izerskim. Koordynowała organizację II Izerskiego Forum Suwerenności Żywnościowej w Kopańcu.

Prowadziła warsztaty dla społeczności lokalnej, w tym m.in. na temat budowania rezyliencji wspólnoty. Członkini zarządu Baltic Ecovillage Network z siedzibą na wyspie Gotland. Zaangażowana jako koordynatorka w organizację Nordic Permaculture Festival w Finlandii. Obecnie wolontariuszka na farmie społecznościowej Charlottendals Gård, w Szwecji, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy z młodzieżą i wspólnotami intencjonalnymi.

  • Jaszczyk, A. (2021) Zarządzanie permakulturowe. Implikacje dla regeneracji ekosystemów organizacyjnych – zarys koncepcji, [w:] “Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy” (red.) Krzysztof Łukasiewicz, Jacek Schindler, Hanna Schudy, Oficyna Wydawnicza ATUT.
  • Jaszczyk, A. (2020) “Seeds on Fire, Seeds of Hope” [w] Riot and Roux Zine, Issue 1.