Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktory_rzy

wypromowani w Zakładzie Zarządzania Kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Szostak

dr Agnieszka Szostak

Nauki o zarządzaniu i jakości

Menadżerka kultury, badaczka, doktorka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 (projekt „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”). W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania. W latach 2008 – 2015 kierowała Sekcją Strategii i Rozwoju i koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum. Ponadto zajmowała się monitorowaniem realizacji projektów, badaniami publiczności oraz kontrolą zarządczą. Obecnie pracuje jako Główna Specjalistka ds. Zarządzania i Rozwoju w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK jest wiceprezeską. Jest członkinią Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA), Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE).

Więcej informacji na www.szostak.edu.pl

agnieszka.szostak@uj.edu.pl

ResearchGate
Academia
Linkedin
Scholar
USOS
Orcid

 1. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości zatytułowaną „Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych”.

 2. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu specjalność zarządzanie kulturą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 3. Słuchaczka studiów podyplomowych:

 • „Akademia Dziedzictwa” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie),

 • „Badania społeczne i marketingowe” (Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera w Krakowie),

 • „Ekonomia społeczna” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

 • „Studium Doradztwa Europejskiego” (Akademia Ignatianum w Krakowie).

Zarządzanie strategiczne w kulturze

Zarządzanie instytucjami kultury (w szczególności muzeami)

Badania w sektorze kultury

Ekonomika kultury oraz finansowanie działalności kulturalnej

W 2021 roku zrealizowała projekt badawczy „Muzea Publiczne. Zarządzanie i finansowanie” w ramach Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury: www.muzea.szostak.edu.pl

W 2020 roku pracowała w zespole projektu badawczego „Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?” realizowanego w Instytucie Badań Organizacji Kultury – IBOK: http://www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach/

W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt: https://badania.kultura.uj.edu.pl/projekt-krakowski-odbiorca-kultury

W latach 2018-2019 z ramienia Muzeum Krakowa brała udział w projekcie „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu POWER – INNOHUMAN. (opiekunka dwóch studentek piszących prace magisterskie na temat Muzeum Krakowa): https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/badania_dla_praktyki

Od 2022 pracuje w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie jako główna specjalistka ds. zarządzania i rozwoju. Zajmuje się:

 • opracowaniem i realizacją strategii rozwoju, 
 • kontrolą zarządczą (samoocena, zarządzanie ryzykiem),
 • doskonaleniem procesów zarządzania. 

Od 2004 do 2022 praca w Muzeum Krakowa:

w Dziale Promocji i Marketingu jako specjalistka ds. promocji oraz pozyskiwania funduszy oraz w Sekcji Strategii i Rozwoju jako kierowniczka oraz Sekcji Wspomagania Procesów Zarządzania):

 • koordynacja tworzenia i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum (na lata 2005 – 2013 i aktualizacja 2012 – 2016, na lata 2017 – 2021 oraz na lata 2022 – 2027),
 • monitorowanie realizacji projektów,
 • koordynacja badań publiczności,
 • kontrola zarządcza (samoocena i analiza ryzyka),
 • usprawnianie procesów wewnętrznych Muzeum.

Od roku 2020 - współzałożycielka oraz wiceprezeska stowarzyszenia – Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK https://www.ibok.org.pl/wladze/

W latach 2019, 202- i 2022 Współorganizatorka konferencji naukowych na temat badań w sektorze kultury (I, II i III edycja) (www.badania.kultura.uj.edu.pl)

Od 2011 do 2021 roku praca w charakterze eksperta oceniającego projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – programy regionalne Województwa Małopolskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego w dziedzinach: kultura (inwestycje, ochrona dziedzictwa oraz infrastruktura kultury), dziedzictwo gospodarcze regionu, turystyka.

Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA): https://icom-poland.mini.icom.museum/wykaz-czlonkow-indywidualnych-icom-polska/

oraz

Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU: https://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/komisje-miedzywydzialowe/komisja-zarzadzania-kultura-i-mediami

 1. Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych, 2023, Wydawnictwo Attyka, Kraków.

 2. Dziedzictwo w rękach prywatnych – strategie tworzenia muzeów prywatnych w Polsce, 2023, w: „Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi cz. 2” pod red. Kamy Pawlickiej, Anny Wróblewskiej i Piotra Majewskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

 3. Mirror, mirror on the wall, do I want to know at all? A story about cultural organizations that conduct research on themselves and those that do not, 2022, wspólnie z Małgorzatą Ćwikłą, Agnieszką Konior, Anną Pluszyńską I Marcinem Laberschekiem, International Journal of Cultural Policy.

 4. Raport „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”.

 5. Raport “Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu”, 2020, wspólnie z Małgorzatą Ćwikłą, Agnieszką Konior, Marcinem Laberschekiem, Anną Pluszynską, Instytut Badań Organizacji Kultury, Kraków.

 6. Using Action Research for Improvement of Project Knowledge Management in the Public Museum, 2020, wspólnie z Kamilą Brodzińską i Beatą Jałochą, w: “Knowledge Management Practices in the Public Sector”, IGI Global, USA.

 7. Krakowski odbiorca kultury. Raport z projektu badawczego”, 2019, wspólnie z Łukaszem Gawłem, Filipem Skowronem, Iwoną Parzyńską, Patrycją Król, Wydawnictwo Attyka, Kraków.

 8. Współpraca muzeum z organizacją pozarządową na przykładzie działalności wybranych muzeów krakowskich, 2019, w: „Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi” pod red. Kamy Pawlickiej i Anny Wróblewskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

 9. Misja jako element zarządzania strategicznego w Polsce, 2017, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” nr 107.