Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Agnieszka Konior

Dr Agnieszka Konior

adiunkt

W 2019 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zatytułowaną "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych". Za swoją pracę doktorską otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa (2020) oraz wyróżenienie w Konkursie im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego (2020).

Studiowała na Uniwersytecie w Bifrost (Islandia) w ramach programu FSS Mobility. 

Z Instytutem Kultury związana od 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie z zarządzania kulturą oraz studia magisterskie na tym samym kierunku, uzyskała także magisterium z kultury współczesnej.

Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych:

Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (w szczególności poprzemysłowym), turystyką kulturową (w tym turystyką literacką), badaniami w sektorze kultury oraz projektami miejskimi.

Realizowała badania, analizy i ewaluacje m.in. na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzeów, Urzędu Miasta Krakowa czy Małopolskiego Instytutu Kultury.

Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, m.in. Badania w sektorze kultury, Humanistic Management Conference.

Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK.

Członkini Humanistic Management Network - Poland Chapter, członkini zarządu Humanistic Management Network.

W latach 2015-2020 koordynatorka studiów podyplomowych zarządzanie kulturą.

Współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym (program Kraków Miasto Literatury UNESCO) przy realizacji cyklu literackich spacerów po Krakowie.

  • Metodologia badań w zarządzaniu
  • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • Projekty miejskie
  • Zarządzanie różnorodnością w organizacji